NLP

Neurolingvističko

programiranje

NLP je izvrstan komunikacioni alat

koji je sjajna podloga i osnova za lični razvoj. Pruža uvid u najbolje prakse i alate vrhunskih terapeuta 20-og veka, i na taj način daje nam priliku da ih koristimo svakodnevno radi postizanja ličnih ciljeva i ostvarivanja boljih odnosa sa ljudima iz okruženja, ali prvenstveno i sa samim sobom.

Jedna od definicija NeuroLingvističkog Prgramiranja ističe i da je to nauka o uspehu, i to iz razloga što je jedan od principa upravo to da uspeh ima strukturu i da je moguće prepoznati, modelovati i primeniti strategije uspešnih ljudi u sopstvenom životu i na sopstvenim temama.

Tako nam NLP otkriva put do uspeha, ali uz mnogo posvećenosti, fokusa, primene i pokušaja. Jer tako uspeh izgleda iznutra. Spolja najčešće sve deluje jednostavno ili kao da je pojedinac imao sreće. To je nešto što i o sebi često čujem – na to, najčešće, odgovorim da što više radim, to više sreće imam!

NEURO

se odnosi na naš mozak i nervni sistem i bavi se vezom između stvarnog sveta i naše lične percepcije sveta.

Svako od nas ima pet čula (vid, sluh, dodir, miris i ukus) kroz koja dobijamo informacije o svetu oko nas. 

Jednom kada te informacije primimo, naš mozak ih procesuira i pretvara u misli na osnovu kojih mi imamo određenu reakciju i na taj način dalje kreiramo svoju realnost.

LINGVISTIČKO

se odnosi na reči i jezičke obrasce koje naš mozak koristi da bi dao značenje informacijama koje primamo iz spoljnog sveta. Ti jezički obrasci utiču na stavove, emocije i akcije nas samih i naših sagovornika.

Ovaj deo NLP-a se bavi uticajem koji reči imaju na naš način razmišljanja, naše emocionalne reakcije, naše ponašanje, kao i time kako da ih promenimo ukoliko nas ne dovode do željenog rezultata.

PROGRAMIRANJE

odnosi se na naše obrasce ponašanja. Ovo polje NLP metodologije se bavi identifikacijom naših nesvesnih misaonih procesa i njihovom povezanošću sa našim obrascima ponašanja. Kada ih identifikujemo, mi možemo odlučiti da li su nam određene misli i ponašanja korisni ili ne, i ukoliko nisu, uz pomoć efikasnih tehnika i alata ove metodologije, mi ih možemo zameniti boljim i korisnijim obrascima i svesno uskladiti sa našim vrednostima, a sve u cilju ostvarivanja naših ciljeva.

Scroll to Top